Servis

Naším prvoradým záujmom je užívateľský komfort našich zákazníkov. Snažíme sa, aby im naše spotrebiče, čo najdlhšie spoľahlivo slúžili v každodennom živote.

Servis

Naším prvoradým záujmom je užívateľský komfort našich zákazníkov. Snažíme sa, aby im naše spotrebiče, čo najdlhšie spoľahlivo slúžili v každodennom živote.

V prípade telefonického nahlásenie záručnej opravy môžete využiť aj hlasový záznamník.

Servis Česká Republika
 • +420 518 324 555
 • +420 518 326 437
Servis Slovenská Republika
 • +421 02/4910 5851

Nahláste záručnú opravu

 • 1
  Všetky závady v záručnej dobe, je nutné nahlásiť centrálne na Martykán servis alebo v prípade slovenských republiky do Fast Plus. Tie nahlásenie závady spracujú a odošlú na najbližšie servisné stredisko k bydlisku zákazníka.
 • 2
  Prosíme o správne vyplnenie formulára a čo najpresnejší opis poruchy.
 • 3
  Informácie o výrobku: Typ a výrobné číslo sa nachádzajú na záručnom liste.
 • 4
  Uistite sa, či máte v záručnom liste potvrdené odborné zapojenie výrobku (týka sa kombinovaných a elektrických sporákov s výkonom vyšším ako 3,5 kW). V prípade, že takéto potvrdenie chýba, môže sa stať, že prípadná oprava bude platená.
 • 5
  Odpoveď očakávajte telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu, ktorý ste uviedli v žiadosti.
 • 6
  Samotné odoslanie žiadosti neznamená automaticky jej prijatie.

Informace o ukončení modelu

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři

dovolujeme si Vás tímto informovat, že jsme v dubnu 2023 z naší nabídky vyřadili a v červnu 2023 následně ukončili prodej modelu plynové desky „DRP 6411 ZBW“.

Pokud vlastníte tento produkt, kontaktujte prosím naše servisní oddělení na kontaktech: +420 518 324 555 či servis@martykanservis.cz, případně informujte svého obchodního zástupce.

Děkujeme za Vaši přízeň.

tým AMICA CZ/SK


Vyplňte tento formulár nahlásenia záručnej opravy:

Správcom osobných údajov je Amica Commerce s.r.o. Informácie o spracúvaní osobných údajov v procese opravy nájdete tu.